Slide background

CONSULTING & AUDITING

Environment, Health, Safety & Soil

Slide background

TRANSACTION SERVICES

Decontamination & Decommissioning

Slide background

SUSTAINABILITY

Climate Change, Energy & Natural Resources

Qui som

 

LOGO_color_alpha

SENGEOS és una firma de consultoria centrada en facilitar solucions intel·ligents en els àmbits del

medi ambient, la seguretat i la salut (EHS en anglès), i en especial dels sòls contaminats,

a clients amb necessitats d’auditoria o consultoria tècnica en qualsevol punt de l’Estat Espanyol.

SENGEOS inverteix en l’excel·lència i en el servei professional al client. Inspirada en l’experiència internacional dels nostres tècnics i tenint un bon coneixement del mercat espanyol, dins d’un món cada vegada més globalitzat. Creient en la força de la nostra organització gràcies al compromís i la capacitació de tots els nostres membres. Fent servir les noves tecnologies per millorar la comunicació i facilitar així els processos de presa de decisions. Així és com SENGEOS gestiona projectes de qualitat amb plena consciència dels terminis d’entrega i dels costos per al client.

Per tal d’ajudar a recordar la nostra firma potser l’interessarà conèixer el per què del nom SENGEOS:

 • Safety (sempre primer la “Seguretat”),
 • ENvironment (“Medi Ambient” però també “Energia”), i
 • GEOS (per la nostra especialitat en sòls i geologia).

Senzill, veritat?

SENGEOS és una firma de consultoria especialitzada en la prestació de serveis en medi ambient, seguretat i salut, com moltes altres consultores que operen a l’Estat Espanyol. No obstant això, a SENGEOS es combinen tres elements clau en un enfocament únic, que ens diferencia de la resta de consultores:

 • Propietat compartida. Tots els empleats, sense cap restricció, participen en les decisions i en els beneficis de l’empresa.
 • Proximitat i presència en el territori. Els nostres membres (tant, empleats a temps complet com col·laboradors) estan presents en les regions més industrialitzades d’Espanya.
 • Ampli ús de les noves tecnologies de la comunicació. Conscients de la importància d’una comunicació efectiva amb clients, empleats, contractistes, grups d’interès i fins i tot amb les administracions públiques.

Amb la conjunció d’aquests tres elements és el client de SENGEOS pot aconseguir l’èxit en beneficiar-se de les nostres fortaleses:

 • Un gran equip, proactiu, compromès, altament experimentat i especialitzat, amb excel·lent capacitat d’adaptació i habilitats de comunicació.
 • Projectes ajustats tant en terminis d’entrega com en costos, sempre amb la major qualitat i confidencialitat.
 • Total control i coneixement en totes les fases dels projecte per part del client, a la vegada que aquest gaudeix de l’assessorament i transparència dels nostres professionals.
 • Comunicació àgil i directa amb administracions púbiques i empreses privades de qualsevol racó d’Espanya, reduint així terminis i costos.
 • Una organització que estudia contínuament el mercat català, estatal i global, amb la finalitat d’actualitzar-se i adaptar-se a les expectatives dels seus clients locals i internacionals.
 • Una organització que està disposada a “dir no” a un projecte que no estigui clarament dins de les especialitats dels seus tècnics.
 • Una firma de consultoria totalment i realment independent.

I finalment, i per sobre de tot, la nostra experiència en consultoria. Una experiència que ha demostrat ser d’ajuda tant a empreses multinacionals com a locals, en les seves decisions i actuacions. Si vol saber quines són aquestes empreses i els nostres projectes amb elles, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem una detallada llista de les nostres referències.

Com a curiositat potser li interessarà saber que la gestió interna de SENGEOS es basa en la metodologia “Lean Startup”. Per tant, si mai treballem junts, aquesta serà la manera senzilla i àgil de col·laboració:

 

Perquè, com diem a SENGEOS, We Make Great Together.

A SENGEOS volem ser un referent entre les firmes de consultoria en medi ambient, seguretat i salut que operen a l’Estat Espanyol. Ser una empresa d’èxit i sostenible, on clients, empleats i col·laboradors siguin sempre al cap d’amunt de les nostres prioritats.

Al final només una cosa pot distanciar una empresa dels seus competidors: la seva gent. A SENGEOS estem orgullosos de la nostra gent, orgullosos del que representem i de com treballem. Creiem que les nostres qualitats ens ajuden a oferir els millors projectes per als nostres clients. Per això comptem amb consultors, auditors i tècnics altament qualificats en les regions més industrialitzades de l’Estat Espanyol.

Així, a SENGEOS treballem junts per servir als nostres clients, però sense oblidar mai els nostres 5 valors fonamentals:

 1. Cultura de la Seguretat i Salut: SENGEOS prioritza i promou una cultura i manera de treball saludable i segura entre tots els seus empleats, col·laboradors i clients.
 2. Ètica, Integritat i Transparència: SENGEOS es compromet a ser, en tot moment, una empresa ètica, honesta, fiable i digne de confiança.
 3. Excel·lència en el Servei: SENGEOS, escoltant a les necessitats dels seus clients, col·laboradors i empleats, persegueix l’excel·lència en tots els seus serveis.
 4. Col·laboració i Sinèrgies: SENGEOS, com a un integrant més d’una societat connectada, comparteix el seu coneixement i la seva experiència per aportar valor tant als seus clients, col·laboradors i empleats, com a la mateixa societat.
 5. Comunicació Efectiva i Àgil: SENGEOS, gràcies a l’ampli ús de les noves tecnologies de la comunicació, ofereix sempre projectes d’una alta qualitat amb uns terminis d’entrega i costos molt ajustats.

SENGEOS està compromesa amb el comportament ètic i el compliment de la legislació local, autonòmica i nacional, inclosos aquells acords nacionals i internacionals contra el suborn.

Participar en pràctiques comercials ètiques és un compromís compartit per tots els treballadors de SENGEOS. Per tant, estem orgullosos de com el nostre personal es comporta amb integritat, alhora que ofereix excel·lència i professionalitat a tots els nostres clients.

A més, SENGEOS realitza les seves activitats de manera responsable, segura i sostenible, a través de la interacció efectiva i positiva amb els nostres clients, col·laboradors i empleats, així com amb la mateixa societat i el medi ambient.

Finalment, i donat que cada vegada més estem en un món absolutament globalitzat, convé mencionar que tot treballador de SENGEOS respecta a la resta d’individus, independentment del seu origen, cultura o religió.

A tall de resum, SENGEOS està compromesa amb complir en tot moment amb els deu principis universals del Pacte Mundial de les Nacions Unides (United Nations Global Compact), en matèria de drets humans, drets laborals, protecció del medi ambient i anticorrupció.

Drets humans

Principi 1: Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts universalment, dins del seu àmbit d’influència; i

Principi 2: assegurar-se que no són còmplices de la vulneració dels drets humans.

Drets laborals

Principi 3: Les empreses han de donar suport a: la llibertat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva;

Principi 4: l’eliminació de totes les formes de treball forçós i obligatori;

Principi 5: l’abolició efectiva del treball infantil; i

Principi 6: l’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació.

Protecció del medi Ambient 

Principi 7: Les empreses han de: mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient;

Principi 8: Adoptar iniciatives per promoure una major responsabilitat ambiental; i

Principi 9: Fomentar el desenvolupament i difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Anticorrupció

Principi 10: Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.

Font: http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.htm

Un dels valors fonamentals de SENGEOS és treballar amb les condicions adequades de seguretat i salut. Aquest és el referent per a la feina dels nostres treballadors tant al camp, com a les oficines i a cadascun dels diferents emplaçaments que visitem. Encara més, SENGEOS també prioritza i promou una cultura segura i saludable entre tots els seus col·laboradors i clients.

Tots els empleats de SENGEOS han estat degudament formats i capacitats en Prevenció de Riscos Laborals. Fins i tot alguns d’ells, per la seva formació acadèmica, són Tècnics Superiors acreditats en Prevenció de Riscos Laborals.

Els tècnics de SENGEOS han centrat la seva carrera professional en ajudar els seus clients a la resolució de les diferents problemàtiques ambientals que aquests han pogut tenir. Desenvolupant per a ells programes de prevenció i correcció amb l’objectiu de minimitzar els seus impactes sobre el medi ambient.

De la mateixa manera es treballa a SENGEOS, des d’on intentem reduir el nostre impacte sobre el medi ambient. Això ho aconseguim bàsicament gràcies al fet de treballar a nivell local. Els nostres treballadors, col·laboradors i contractistes tenen base i són presents a les zones més industrialitzades de l’Estat Espanyol (és a dir, a on els nostres clients tenen el 95% de les seves necessitats). A més, dins de SENGEOS s’han implantat i es promouen pràctiques sostenibles que permeten optimitzar els recursos, reduir costos i minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat.

Sectors

SENGEOS assessora tant a propietaris com a promotors privats i públics aportant solucions ambiental integrals, precises, sostenibles i rentables.

Participem en l’avaluació, adquisició, tramitació de permisos, gestió, tancament i/o clausura de terrenys i propietats industrials en qualsevol lloc de l’Estat Espanyol. Li donem al client una avaluació i assessorament continu, en particular durant els treballs de camp, per tal d’assegurar que disposa del total control i de tota la informació necessària. D’aquesta manera l’ajudem a prendre les decisions més adequades i precises a cada cas i en el moment oportú.

SENGEOS aporta un assessorament expert a empreses financeres, asseguradores, immobiliàries i despatxos d’advocats amb interessos a l’Estat Espanyol.

Proporcionem serveis de consultoria integral on es fusionen les disciplines jurídiques, científiques i d’enginyeria amb l’assessorament expert i solucions pragmàtiques.

Alguns dels nostres serveis a nivell de medi ambient, seguretat, salut i sòls contaminats comprenen:

Investigació i remediació de sòls contaminats,
Due diligence (auditories de compra-venda),
Avaluació de riscos,
Estudis de viabilitat,
Tramitació de permisos,
Revisions del grau de compliment legal,
Peritatges ambientals,
Gestió i mediació en reclamacions i litigis,
Inventaris d’amiant,
Mostreig de materials perillosos, i
Desenvolupament i implantació de plans correctius i/o preventius.

SENGEOS ofereix serveis específics de consultoria i auditoria a les empreses manufactureres i industrials que operen a l’Estat Espanyol.

A nivell de medi ambient, seguretat i salut, ajudem les empreses a complir amb els seus objectius corporatius, a donar compliment als seus requeriments legals i a dissenyar i optimitzar els seus sistemes de gestió (certificats principalment per les normes ISO 14001 i OHSAS 18001). Encara que proporcionem serveis tant d’auditoria com de consultoria, i com un principi per a nosaltres, mai combinem aquests dos serveis a la mateixa empresa.

En el nostres projectes de consultoria, donem suport a empreses manufactureres i industrials en la gestió de les seves responsabilitats, riscos, costos associats, tramitació de permisos, obligacions legals, plans de prevenció i remediació, formació, etc. De manera complementària, també oferim serveis d’eficiència energètica orientats a millorar el comportament ambiental d’aquestes empreses.

Pel que fa als nostres serveis d’auditoria els auditors de SENGEOS, amb anys d’experiència en auditoria per a empreses multinacionals, treballen en estreta col·laboració amb els clients per desenvolupar i implantar programes d’auditoria que permetin comprovar i millorar el seu grau de compliment amb la normativa i/o la legislació aplicable. Optimitzem els costos d’auditoria gràcies a una preparació eficient dels treballs de camp. Com a conseqüència d’aquest acurat treball previ, també es redueixen les interferències causades per aquestes auditories als emplaçament afectats (i al seu sempre ocupat personal).

Els tècnics de SENGEOS han treballat per algunes de les companyies més importants de la indústria del petroli i gas (Oil & Gas) presents a l’Estat Espanyol. Proporcionant assessorament expert en el camp del compliment legal en matèria de medi ambient, seguretat i salut, així com en projectes d’investigació i remediació de sòls.

S’ha col·laborat amb la indústria petroliera especialment en refineries de petroli, en estacions de servei i en l’àmbit del transport i emmagatzematge de productes petrolífers líquids (transport per carretera, terminals, parcs d’emmagatzematge, canonades, etc.).

Com a conseqüència de l’àmplia experiència dels nostres tècnics en la prestació de serveis de consultoria i auditoria, afegit al fet de la nostra presència a tot l’Estat Espanyol, també hem col·laborat amb empreses consultores internacionals en portar a terme projectes europeus públics i privats en els camps del medi ambient, la seguretat i la salut. Un exemple específic de projectes europeus en els qual els nostres tècnics han col·laborat en la seva preparació, execució i presentació són les Avaluacions Ex-Post de la Comissió Europea.

Actualment SENGEOS, en consorci amb altres entitats i empreses, treballa en la preparació i execució d’un projecte del programa europeu HORITZÓ 2020.

Des de SENGEOS col·laborem amb governs d’àmbit autonòmic i local de tot l’Estat Espanyol proporcionant serveis de consultoria, enginyeria i altres serveis tècnics. Donem suport a aquestes autoritats en l’estudi i la implementació de les millors solucions possibles a les seves necessitats dins dels camps del medi ambient, la seguretat i salut, i els sòls contaminats.

SENGEOS també dóna servei a particulars amb necessitats dins dels camps del medi ambient, la seguretat i salut, els sòls contaminats i la hidrogeologia.

Alguns exemples dels serveis que oferim als clients particulars són la investigació i remediació de sòls contaminats (i aigües subterrànies associades), i l’inventari i correcta eliminació de materials que contenen amiant.

Què fem

Els nostres tècnics tenen llarga experiència en proporcionar serveis de consultoria en els camps del medi ambient, seguretat i salut (Environment, Health & Safety, EHS Consulting), a clients tant nacionals com internacionals.

SENGEOS desenvolupa solucions integrades de consultoria dissenyades per fer front a qualsevol necessitat dels nostres clients. La nostra presència a les regions més industrialitzades de l’Estat Espanyol ofereix un equip interdisciplinari de tècnics amb l’experiència necessària per donar cabuda a la complexitat i la magnitud de qualsevol projecte. El nostre enfocament està impulsat per les necessitats del mercat i centrat a donar compliment de la normativa aplicable, controlant les responsabilitats i reduint els costos per a les empreses. No obstant això, també ajudem als nostres clients a anar més enllà del compliment legal, per aconseguir l’excel·lència en EHS.

Aquest és un breu llistat dels serveis de consultoria que SENGEOS ofereix als seus clients:

Due diligence ambiental,
Avaluació i auditoria del grau de compliment legal,
Anàlisi i suport de legislació aplicable a nivell nacional, autonòmica i local,
Realització de protocols legals fets a mida,
Sistemes de Gestió (ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001),
Sistemes d’Integració i millora operacional a casa del client (“in-house”),
Seguretat Basada en el Comportament “Behavior-Based Safety (BBS)”,
Desenvolupament de programes i polítiques ambientals,
Gestió i suport en la tramitació de permisos ambientals,
Avaluació de l’impacte ambiental (estratègica i de projectes),
Avaluació i prevenció del risc ambiental,
Avaluació i prevenció de riscos laborals (seguretat i salut en el treball),
Control del grau de responsabilitat legal i suport en processos judicials,
Sostenibilitat, canvi climàtic i energia,
Ecosistemes, ciència i restauració ambiental,
Avaluacions Ex-Post de la Comissió Europea,
Educació ambiental,
Traducció de documentació tècnica a l’anglès, espanyol, català i basc.

Si vol saber més sobre els nostres serveis, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem tota la informació que pugui necessitar i una llista detallada de referències.

A SENGEOS es combina l’experiència dels nostres tècnics amb un enfocament individualitzat, per tal d’oferir solucions professionals a mida i eficients als nostres clients.

Els auditors de SENGEOS tenen una llarga experiència en proporcionar serveis professionals d’autoria ambiental i de seguretat i salut laboral, a clients tant nacionals com internacionals .

El següent llistat mostra un catàleg dels diferents serveis d’auditoria que s’ofereixen actualment des de SENGEOS:

Auditories de compliment legal,
Due diligence ambiental,
Due diligence de seguretat i salut en el treball,
Phase II Environmental Site Assessments (ASTM E1903)
Phase II Subsurface Investigations and Building Contaminants Surveys (on s’inclou l’amiant)
Auditories dels Sistemes de Gestió (ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001)
Avaluacions Ex-Post de la Comissió Europea,
Suport idiomàtic a altres auditors o als mateixos auditats en anglès, espanyol, català i basc.

Si vol saber més sobre els nostres serveis d’auditoria, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem tota la informació que pugui necessitar i una llista detallada de referències.

Durant molts anys els nostres tècnics han estat proporcionant serveis professionals en treballs de desmantellament, descontaminació i demolició (DDD) duts a terme tant per clients nacionals com internacionals a tot el territori espanyol.

Ara SENGEOS ofereix als seus clients solucions on s’integren els temes ambientals i de seguretat, i en especial els sòls contaminats, per fer front a qualsevol necessitat en obres de DDD. La nostra presència a les regions més industrialitzades de l’Estat Espanyol ofereix un equip interdisciplinari de professionals amb l’experiència i preparació necessària per donar un servei eficient en projectes de DDD, i en especial en emplaçaments de ruïnes industrials.

El següent llistat representa un catàleg dels diferents serveis que SENGEOS ofereix en obres de desmantellament, descontaminació i demolició:

Estudis remots o desk-studies d’emplaçaments (incloent ASTM E1528),
Investigacions de camp,
Phase II Environmental Site Assessments (ASTM E1903),
Phase II Subsurface Investigations and Building Contaminants Surveys, on s’inclou l’amiant,
Avaluacions de risc per a la salut humana i ecològic,
Avaluació i estudi de diferents opcions de remediació,
Remediació de contaminació del sòl i aigües subterrànies (hidrogeologia i geoquímica),
Remediació verda i solucions sostenibles,
Remediació In-Situ,
Avaluacions i investigacions prèvies a la demolició,
Planificació estratègica del treballs,
Seguretat i salut en els treballs,
Inspecció i vigilància del compliment legal,
Realització i entrega de documentació a les autoritats implicades,
Gestió de residus i manteniment de registres,
Traducció de documentació tècnica en anglès, espanyol, català i basc.

Si vol saber més sobre els nostres serveis, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem tota la informació que pugui necessitar i una llista detallada de referències.

Des de SENGEOS facilitem serveis d’assessorament tècnic en operacions de transaccions industrials o comercials per a clients nacionals i internacionals. Analitzem i valorem tècnicament els riscos associats als passius ambientals en casos d’adquisicions d’immobles (comercials o industrials), inversions, fusions d’empreses, vendes de propietats i arrendaments de béns arreu de l’Estat Espanyol.

Alguns d’aquests serveis de transacció oferts des de SENGEOS són:

Due diligence ambiental (inclosa la norma ASTM E1528),
Due diligence de seguretat i salut,
Due diligence tècnica en edificis (inclosa la inspecció i detecció d’amiant),
Suport en processos previs o posteriors a fusions d’empreses,
Suport tècnic en processos de tancament o transferència d’activitats,
Transició de sistemes de gestió (ambiental, seguretat i salut, integrals, etc.),
Revisions del grau de compliment legal,
Gap analysis i suport en el tancament d’accions correctives,
Suport en processos de negociació (entre les parts interessades i/o autoritats competents),
Estudis remots o desk-studies d’emplaçaments (incloent ASTM E1527),
Traducció de documentació tècnica en anglès, espanyol, català i basc.

Si vol saber més sobre els nostres serveis, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem tota la informació que pugui necessitar i una llista detallada de referències.

Com a resultat de l’àmplia experiència en el subministrament de solucions ambientals per als nostres clients, i de la formació acadèmica dels nostres tècnics, des de SENGEOS oferim també serveis relacionats amb la gestió de recursos naturals. Alguns d’aquests serveis són:

Investigació i remediació d’emplaçaments contaminats (incloent els brownfields),
Anàlisi de la contaminació del sòl i les aigües subterrànies,
Avaluació de l’impacte ambiental,
Avaluació ambiental d’emplaçaments,
Restauració paisatgística,
Avaluació i gestió de riscos ambientals,
Gestió ambiental,
Compliment de la normativa ambiental,
Ordenació del territori,
Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS),
Serveis geotècnics,
Hidrogeologia,
Avaluació del risc d’inundació,
Aprofitament de les aigües subterrànies,
Ciència del clima,
Paleohidrología,
Ecologia,
Mineria,
Tractament d’aigües residuals,
Gestió de residus,
Gestió de zones humides,
Conservació de la flora i fauna.

Si vol saber més sobre els nostres serveis, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem tota la informació que pugui necessitar i una llista detallada de referències.

Mitjançant la nostra xarxa de col·laboradors SENGEOS facilita també serveis d’eficiència energètica, sostenibilitat i canvi climàtic. Aquests serveis completen els nostres serveis de consultoria i auditoria ambiental, i aporten un suport ampli i integrat als nostres clients per tal de millorar el seu compliment ambiental. Exemples d’aquests serveis inclouen:

Petjada de carboni,
Petjada ecològica,
Sistemes de gestió energètica (ISO 50.001),
Auditories energètiques (incloses les dictades per la Directiva 2012/27/EU),
Consultoria i avaluació energètica.

A més, SENGEOS està actualment treballant en la consolidació dels serveis de consultoria i serveis tècnics en energies renovables, especialment en energia geotèrmica.

Si vol saber més sobre els nostres serveis, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li proporcionarem tota la informació que pugui necessitar i una llista detallada de referències.


• Anàlisi de la contaminació del sòl i les aigües subterrànies,
• Anàlisi i suport de legislació aplicable a nivell nacional, autonòmica i local,
• Aprofitament de les aigües subterrànies,
• Auditories de compliment legal (medi ambient, seguretat i salut en el treball, seguretat industrial),
• Auditories dels Sistemes de Gestió (ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001),
• Auditories energètiques (incloses les dictades per la Directiva 2012/27/EU),
• Avaluació ambiental d’emplaçaments,
• Avaluació de l’impacte ambiental (estratègica i de projectes),
• Avaluació del risc d’inundació,
• Avaluació i estudi de diferents opcions de remediació en sòls contaminats,
• Avaluació i gestió de riscos ambientals,
• Avaluació i prevenció de riscos laborals (seguretat i salut en el treball),
• Avaluacions de risc per a la salut humana i ecològic,
• Avaluacions Ex-Post de la Comissió Europea,
• Avaluacions i investigacions prèvies a la demolició d’edificis industrials,
• Ciència del clima,
• Conservació de la flora i fauna,
• Consultoria i avaluació energètica.
• Control del grau de responsabilitat legal i suport en processos judicials,
• Desenvolupament de programes i polítiques ambientals,
• Due diligence ambiental (inclosa la norma ASTM E1528),
• Due diligence de seguretat i salut en el treball,
• Due diligence tècnica en edificis (inclosa la inspecció i detecció d’amiant),
• Ecologia,
• Ecosistemes, ciència i restauració ambiental,
• Educació ambiental,
• Estudis remots o desk-studies d’emplaçaments (incloent ASTM E1527),
• Gap analysis i suport en el tancament d’accions correctives,
• Gestió ambiental,
• Gestió de zones humides,
• Gestió de residus i manteniment de registres,
• Gestió i suport en la tramitació de permisos ambientals,
• Hidrogeologia,
• Inspecció i vigilància del compliment legal,
• Investigació i remediació d’emplaçaments contaminats (incloent brownfields),
• Mineria,
• Ordenació del territori,
• Paleohidrología,
• Petjada de carboni,
• Petjada ecològica,
• Phase II Environmental Site Assessments (ASTM E1903),
• Phase II Subsurface Investigations and Building Contaminants Surveys (on s’inclou l’amiant),
• Realització de protocols legals fets a mida,
• Realització i entrega de documentació a les autoritats implicades,
• Remediació de contaminació del sòl i aigües subterrànies (hidrogeologia i geoquímica),
• Remediació In-Situ,
• Remediació verda i solucions sostenibles,
• Restauració paisatgística,
• Seguretat i salut en el treball,
• Serveis geotècnics,
• Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS),
• Sistemes d’Integració i millora operacional a casa del client (“in-house”),
• Sistemes de Gestió (ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001),
• Sostenibilitat, canvi climàtic i energia,
• Suport en processos de negociació (entre les parts interessades i/o autoritats competents),
• Suport en processos previs o posteriors a fusions d’empreses,
• Suport idiomàtic a altres auditors o als mateixos auditats en anglès, espanyol, català i basc,
• Suport tècnic en processos de tancament o transferència d’activitats,
• Tractament d’aigües residuals,
• Traducció de documentació tècnica a l’anglès, espanyol, català i basc.

Notícies

Catàlegs

Join Us

We are always looking for talented people to join our team. Because, whilst the systems help, it is the people who get things done!

With SENGEOS you can work to your strengths whilst benefiting from the advantages of becoming part of acommitted and experienced team of EHS & Soil professionals

So, if you share our values  and if you are talented, committed, hard-working and meticulous, contact us to find out what we might achieve together. You can send your CV or LinkedIn profile to info@sengeos.com, and we will contact you as soon as possible.

In SENGEOS we Make Great Together.

Subscribe Newsletter

Your Name (required)

Your Email (required)

Our Address

 • Barcelona, Catalonia, Spain
 • Barcelona phone: +34 630 777 287
 • info@sengeos.com
 • www.linkedin.com/company/sengeos

Any Question?